Chính sách bảo hành

Để được bảo hành sản phẩm, sữa chửa, bảo dưỡng sản phẩm theo chính sách của MIRORA vui lòng đến một trong 2 cở sở dưới đây của chúng tôi được sử dụng dịch vụ. Khi đi vui lòng đem  theo sản phẩm, giấy bảo hành và hóa đơn.
  1. CHI NHÁNH PHÍA NAM:

    254A Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

    Điện thoại: +84.2862563737 | Fax: +84.2862906480

  2. CHI NHÁNH PHÍA BẮC:

    Tầng 9 - Tòa nhà Diamond(Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

    Điện thoại: +84.2473073737 | Fax: +84.2862906480