Về chúng tôi

Hình thành vào năm 2005, vượt qua nhiều thách thức gian nan, đến nay MIRORA đã có thể hoàn toàn tự hào khi trở thành hệ thống phân phối đồng hồ hàng đầu Việt Nam.